TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK PODATKU DOCHODOWEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ w 2023 roku Część XI. Usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny

Liczba godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji miesięcznie Stawka
1 2
do 48

powyżej 48

do 96 powyżej 96

6,20 zł za każdą godzinę

297,60 zł + 13,00 zł za każdą godzinę ponad 48

921,60 zł

Objaśnienia:

  1. Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, nie wyłączając małżonka.
  2. Za udzielanie Continue reading
Czytaj więcej...

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK PODATKU DOCHODOWEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ w 2023 roku Część X. Opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi

Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie usług miesięcznie Stawka
1 2
do 48

powyżej 48 do 96

powyżej 96

2,00 zł za każdą godzinę

96,00 zł + 4,30 zł za każdą godzinę ponad 48

302,40 zł

Objaśnienie:

Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, z wyjątkiem małżonka.

Czytaj więcej...

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK PODATKU DOCHODOWEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ w 2023 roku Część VIII. Świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego

 

Lp. Rodzaj wykonywanego zawodu Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie zawodu miesięcznie Stawka
1 2 3 4
1 Lekarz i lekarz dentysta do 48

powyżej 48 do 96

powyżej 96

19,30 zł za każdą godzinę

926,40 zł + 25,60 zł za każdą godzinę ponad 48

2155,20 Continue reading

Czytaj więcej...

SKŁADKA ZDROWOTNA W 2023

Składka zdrowotna a podatek liniowy

Przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym, w 2023 roku zapłacą składkę zdrowotną, której wysokość uzależniona będzie od dochodu firmy. W przypadku liniowców składka zdrowotna wynosić będzie 4,9% realnego dochodu przedsiębiorcy.

Wysokość składki odprowadzanej za dany miesiąc obliczana będzie Continue reading

Czytaj więcej...

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK PODATKU DOCHODOWEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ w 2023 roku Część VII. Sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach

Lp. Rodzaj wykonywanej czynności W miejscowości o liczbie mieszkańców

(wysokość stawek w zł)

do 25 000 powyżej 25 000
1 2 3 4
Sprzedaż śniadań, obiadów i kolacji
w liczbie posiłków każdego rodzaju, licząc
w skali średniej tygodniowej:
1 do 10 na dobę 478 498
2 do 20 na dobę 658 Continue reading
Czytaj więcej...

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK PODATKU DOCHODOWEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ w 2023 roku Część IV. Gastronomia

Lp. Prowadzenie działalności gastronomicznej bez sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu Oznaczenie stawek Wysokość stawki w zł
1 2 3 4
1 w zakresie sprzedaży lodów z automatów 0

1

626-835

835-1101

2 992-1258
3 1151-1413
4 1554-1828
2 w zakresie pozostałej działalności gastronomicznej 0 Continue reading
Czytaj więcej...

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK PODATKU DOCHODOWEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ w 2023 roku Część III. Usługi w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi

Lp. Działalność handlowa w zakresie sprzedaży detalicznej W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w złotych)
do 5000 powyżej 5000
do 50 000
powyżej 50 000
od do od do od do
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 artykułów nieżywnościowych 0 Continue reading
Czytaj więcej...